Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tříkrálová sbírka 2012

     V sobotu 7. ledna 2012 proběhla v naší obci již tradičně Tříkrálová sbírka. Letos ji organizovaly ve spolupráci s Oblastní charitou Hodonín tři maminky z Nevojic. Jako koledníci se zúčastnilo devět dětí (nepočítaje tři miminka, která koledovaly se svými maminkami).

     Děti si samy, popř. s pomocí rodičů, vyrobily kostýmy – královskou korunu s iniciálou jména krále, jehož představovaly a královský háv. U každého domu v obci koledníci se svou vedoucí zazvonili, zazpívali koledu My tři králové a po domluvě s obyvateli domu označili dům svěcenou křídou a tím příbytku požehnali. Každá rodina přispěla dle svých možností peněžní částku do zapečetěné charitní pokladničky a děti byly často odměněny i malou sladkostí, což je velmi potěšilo.

      Myslíme si, že Tříkrálová sbírka má svůj význam nejen jako vybírání finančních prostředků pro potřebné, ale má i rozměr společenský. Starší lidé už často zdejší mládež ani neznají a rádi se dozvědí jména dětí, které je navštívily a je to i příležitost, jak navázat lidský kontakt pro obě strany.

 

     Děkujeme všem za vlídné přijetí koledníků a těšíme se příští rok na shledanou.